Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA:

Poslovanje spletne trgovine Elender.si določajo pogoji nakupa ter prodaja izdelkov, ki jih izvaja podjetje Milena Elender s.p., Prilesje pri Plavah 17, 5210 Deskle.

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan in vse dni v letu. Uporaba spletne trgovine je brezplačna.

Cene v spletni trgovini so v EUR in ne vsebujejo DDV, saj podjetje Milena Elender s.p. ni zavezanec za DDV. Vse navedene cene veljajo ob potrditvi naročila s strani kupca.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini Elender.siPRAVICA DO ZASEBNOSTI:

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, in sicer v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št.86/2004).

Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Elender.si, bodo uporabljen izključno za pošiljenje ponudb, računov in informativnega gradiva.GARANCIJA GOLDEN NEO-LIFE DIAMITE:

Vsi izdelki golden neo-life diamite so izdelani iz najbolših sestavin in po najsodobnejših znanstvenih metodah. V primeru, da izdelki ne odgovarjajo vsem garancijskim zahtevam, ima stranka pravico izbrati eno od naslednjih možnosti:

  1. Zamenjava izdelka z drugim enake vrednost

  2. Prejem dobropisa za nabavo drugih izdelkov

  3. Povrnitev celotne kupnine
     


PRAVICA DO VRAČILA IZDELKOV:

Stranka ima pravico, da v 30-ih dneh po prejemu izdelka odstopi od pogodbe. Pravico do vračila lahko uveljavi tako, da o tem pisno (priporočeno) obvesti podjetje Milena Elender s.p., Prilesje pri Plavah 17, 5210 Deskle.

V primeru, da stranka uveljavi pravico do vračila izdelkov, mora izdelke, skupaj z računom, vrniti na zgornji naslov, v nepoškodovani obliki in nespremenjeni količini, v 30-ih dneh po pisnem sporočilu iz prejšnega odstavka.Stroške vračila izdelka krije kupec.

Morebitna vplačila za izdelke bo podjetje Milena Elender s.p. stranki vrnila v 30-ih dneh po prejemu pisnega obvestila o tem, da stranka odstopa od pogodbe .

 

 

Vzdržuje KREJZI d.o.o.